Consergeria

Neteja en consergeria

Neteja en consergeria

Serveis de neteja en consergeria per a empreses.
Serviconsa ofereix serveis de consergeria tant en Comunitats de Propietaris com en edificis d’oficines.

Contactar

Serveis bàsics

Les tasques essencials que inclou el servei de neteja de consergeria de Serviconsa són les següents:

 • Atenció al públic en general, atendre missatgeries i repartiment de cartes en les bústies, control d’accés en general.
 • En el cas de comunitats el més comú és que també es realitzi la neteja de la pròpia comunitat així com el manteniment del vestíbul diàriament (veure serveis en Neteja Cdad Prop).
 • En el cas de consergeries en edificis d’oficines, potser el control d’accés és mes exhaustiu i amb mes detall, anotant un registre diari d’entrada i sortida de personal aliè a la finca (missatgeries, possibles industrials, etc.)

Millorar la qualitat de vida i benestar dels nostres clients és fonamental per a nosaltres

Serviconsa

Una neteja exhaustiva

Funcionalitat i ordre

 • Personal per a garantir el control d’accés.
 • Gestió de serveis externs des de Barcelona.
 • Repartiment de correu.
 • Control d’alarmes i emergències.
Sol·licitar informació

Neteja impecable

Consergeria

Com ho fem?

Consergeria:

 • Atendre i rebre a visitants
 • Gestionar el correu i paqueteria.
 • Control d’accés i seguretat en l’edifici.
 • Realitzar petites reparacions o informar sobre problemes en el lloc.

Neteja general:

 • Escombratge i trapeado de sòls.
 • Neteja de superfícies, taules i escriptoris.
 • Neteja de finestres i cristalls.
 • Eliminació de pols i teranyines.
 • Aspirat de catifes i tapets.

Algun servei de neteja en particular?

Otros servicios de limpieza